e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

 
Prace na ukończeniu. Gotowy plan na 2024 rok
Administracja Osiedla Spółdzielczego “Zdroje” właściwie zakończyła już listę tegorocznych prac. Plan na rok 2023 udało się wykonać z sukcesem, teraz trwa przygotowywanie listy zadań na rok 2024. Administracja pracuje nad tym wraz z Radą Osiedla Spółdzielczego “Zdroje”. więcej
 
 
 
Remontujemy klatki
Jednym z głównych tegorocznych zadań Administracji Osiedla Spółdzielczego “Zdroje” w tym roku były remonty klatek schodowych.  więcej
 
 
 
Nie ma zagrożenia w Zdrojach
Linia kolejowa w Zdrojach przebiega niemal przez centrum osiedla i bardzo blisko bloków naszej spółdzielni. Ta bliskość pozwala łatwo korzystać z pociągów dojeżdżającym do pracy i szkół. więcej
 
 
 
Klatki na Bukowym gotowe
Zakończyły się remonty kolejnych klatek schodowych na osiedlu Bukowym.  więcej
 
 
 
Remont wejść na Romera
W budynku przy ul. Romera 67-69 trwa remontem wejść do klatek schodowych.  więcej
 
 
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 22(717) 23listopada 2023    ISSN 1233-4464

Nakład 16 854egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail