e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

 
Administrowanie osiedlem w trudnych czasach
– Sytuacja na rynku jest zmienna, dość nieprzewidywalna. Ceny i dostępność materiałów oraz usług nie sprzyjają remontom, ale jesteśmy dobrej myśli, że to co było zaplanowane zostanie zrobione – mówi Joanna Danicka, kierownik Administracji Osiedla Spółdzielczego “Lewobrzeże”. więcej
 
 
 
Odwiedziny w szpitalach
Mogą odbywać się na wszystkich oddziałach, ale tylko przez jedną zdrową osobę – bez objawów infekcji, w ściśle wyznaczonym czasie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lekarza kierującego danym oddziałem. więcej
 
 
 
Na osiedlowy park jeszcze poczekamy
Niestety, ale oddala się perspektywa stworzenia parku, wybiegu i placu zabaw na osiedlu Klonowica-Zawadzkiego w Szczecinie. Zakład Usług Komunalnych unieważnił przetarg na nowe zagospodarowanie tzw. psiego pola. więcej
 
 
Międzyosiedlowy skwer
Rzadko zaglądamy na teren wieżowców przy ulicy Dubois, ale tym razem jest dobry powód. więcej
 
 
Monitoring na Bezrzeczu
Na osiedlu Bezrzecze, w okolicy pierwszej bramy wjazdowej Administracja Osiedla zainstalowała trzy kamery monitoringu wizyjnego. więcej
 
 
 
Joga dla seniorów
Cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, upowszechnia się bowiem przekonanie, że tego typu zajęcia dają wiele korzyści fizycznych i psychicznych. więcej
 
 
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 23 (673) 27 stycznia 2022    ISSN 1233-4464

Nakład 16 774 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail