e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

 
Najbliższe plany remontowe w Dąbiu
Remonty klatek, wymiana ponad tysiąca wodomierzy. To największe i najbardziej kosztochłonne zadania, jakie w najbliższych miesiącach czekają Administrację Osiedla Spółdzielczego “Dąbie”. więcej
 
 
 
Brama do wymiany
W maju przy ul. Kurpiów 10-14 rozpocznie się wymiana bramy wjazdowej więcej
 
 
 
Kontynuacja prac przy ul. Piechoty
Pod koniec 2023 roku Administracja wraz z Radą Osiedla Spółdzielczego “Zdroje” przygotowały plan tegorocznych prac. więcej
 
 
 
Już działają, co dadzą w zamian?
Na ulicach miasta stoją już od kilku tygodni, a od drugiego tygodnia kwietnia można ich używać. Jakie korzyści, poza ekologicznymi, zyskają mieszkańcy korzystający z miejskich butelkomatów? więcej
 
 
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 8 (727) 18 kwietnia 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 854egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail