e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Nie będzie śladów
Przed budynkiem przy ul. Santockiej przebudowana jest instalacja ciepłej wody i c.o.

Prace są realizowane przez SEC i sa już na ukończeniu. Obecnie na tym terenie trwa porządkowanie miejsc po wykopach. Teren przed budynkiem przy ul. Santockiej 12, 13, 14 i 15 został już zagospodarowany, prace trwają jeszcze przy ul. Santockiej 16-17. Okolica wygląda coraz ładniej, siana jest nowa trawa. Za kilka tygodni nie powinno być żadnych śladów po przeprowadzonych tam pracach ziemnych.


Autor: AR fot. AR

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 14 (733) 18 lipca 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 884egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail