e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Osiedla

Os. Lewobrzeże
Os. Lewobrzeże
Zasoby Osiedla "Lewobrzeże" to budynki realizowane w latach 60 i 70-tych /między innymi charakterystyczne Leningrady/ o niskim standardzie i znaczącym stopniu wyeksploatowania, wymagające szeregu modernizacji. Bieżąca eksploatacja tak starych i częściowo nietypowych obiektów jest bardzo kosztowna. SM "Dąb" we wszystkich budynkach na "Lewobrzeżu" wykonała szeroki zakres prac, poczynając od poszyć dachowych poprzez remonty instalacji wodnych i centralnego ogrzewania, wymianę dźwigów osobowych, ocieplenie elewacji do remontów piwnic włącznie. Równocześnie wykonywane są prace na terenach zielonych otaczających budynki spółdzielcze. Budowane są miejsca parkingowe, nowe place zabaw dla dzieci, remontowane oraz układane nowe chodniki, rekultywowane tereny zieleni osiedlowej. Potrzeby w zasobach "Lewobrzeża" ciągle są bardzo duże. Nadal wykonywane będą prace zmierzające do poprawy warunków zamieszkania naszych mieszkańców.
 

Rada Osiedla Spółdzielczego:

Kadencja 2022-2025

Przewodniczący - Czesław Wołoszyk
Zastępca Przewodniczącego - Henryk Piasecki 
Sekretarz - Stanisława Rozalt

pozostali członkowie Rady Osiedla Spółdzielczego "Lewobrzeże"
1. Zenon Król
2. Stanisław Kurlapski
3. Władysław Lech
4. Marek Lewandowski 
5. Krystyna Luto
6. Sławek Niewęgłowski
7. Roman Szczygielski
8. Michał Wąsik

Napisz do nas e-mail - Administracja Przyjaźni
Napisz do nas e-mail - Admininistracja Zawadzkiego

Kasa Administracji Osiedla "Lewobrzeże" przy ul. 26 Kwietnia 23A czynna:
poniedziałek   12.00 - 16.30
wtorek              8.30 - 12.00
Kasa Administracji Osiedla "Lewobrzeże" przy ul. Zawadzkiego 88A czynna:
czwartek         12:00 - 16:30

Administracja osiedla:

ul. Zawadzkiego 88A:
tel. 91 43 90 581
tel. 91 43 90 639

ul. 26 Kwietnia 23A:
tel. 91 48 62 480
  • Joanna Danicka - Kierownik 
  • Krzysztof Borysiewicz - Zastępca kierownika
  • Mariusz Bojarun -  Inspektor ds. technicznych, Administrator 
  • Barbara Dacko - Administrator, Inspektor ds. ekonomicznych - kasjer
  • Eugeniusz Huta - Administrator
  • Przemysław Nowak - Inspektor ds. technicznych
  • Izabela Olejnik - Maslucan - Inspektor ds. technicznych, Administrator

Pogotowie lokatorskie dla Osiedla "LEWOBRZEŻE":
601-567-340