e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Kontynuacja prac przy ul. Piechoty
Pod koniec 2023 roku Administracja wraz z Radą Osiedla Spółdzielczego “Zdroje” przygotowały plan tegorocznych prac.

Przychodzi czas na wdrożenie planów w życie. Rusza właśnie remont siedemdziesięciu pięciu balkonów przy ul. Piechoty 39-47. Przypomnijmy, że będzie to kontynuacja zeszłorocznych prac na tym samym budynku, gdzie odnowionych zostało wówczas 15 tarasów. Także w poprzednich 12 miesiącach roboty przeprowadzono na trzydziestu pięciu balkonach przy ul. Gryfińskiej 78-78B. Zakres w obu lokalizacjach dotyczył m.in. zdemontowania barierek, skucia posadzek, wykonania nowych izolacji, wylewek. Wykonawca jest już na placu robót.
Autor: WW

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 8 (727) 18 kwietnia 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 854egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail