e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Brama do wymiany
W maju przy ul. Kurpiów 10-14 rozpocznie się wymiana bramy wjazdowej

 – Piloty pozostaną bez zmian. Stara brama była już na tyle wyeksploatowana, że nie opłacała się jej naprawa – wyjaśnia Mikołaj Szyszko, kierownik administracji osiedla spółdzielczego w Dąbiu.
fot. WW
Autor: WW

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 8 (727) 18 kwietnia 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 854egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail