e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Rusza budowa kładki nad ul. Struga
Wykonawca przygotował już projekt, zyskał wszystkie decyzje, plac budowy został przekazany. Teraz firma PORR S.A. ma czas do kwietnia przyszłego roku, aby zbudować kładkę pieszo-rowerową nad ul. Struga w Szczecinie.

Kładka będzie miała długość ponad 35 metrów i szerokość użytkową wynoszącą 4 metry. Powstanie pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem. Prowadzić na nią będą pochylnie i schody. Poza samą przeprawą zbudowane lub przebudowane zostaną też chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnia i przejścia dla pieszych w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą. Ponadto wykonane będzie oświetlenie, kanalizacja deszczowa, zagospodarowana zieleń, poidełko.
Umowę w formule zaprojektuj-wybuduj podpisano w listopadzie 2023 roku, od tego czasu wykonawca miał 17 miesięcy na przygotowanie projektu, uzyskanie pozwoleń i decyzji oraz samą budowę. Ta pierwsza część zadania została już wykonana, a plac budowy przekazany. Firma PORR S.A. ma czas do kwietnia 2025 na zakończenie prac.
Koszt prac to ponad 7,6 mln zł brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – projekt zyskał poparcie ponad 6 tysięcy osób i wygrał głosowanie w kategorii projektów ogólnomiejskich.
Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Budowa objęta jest dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, dzięki czemu miasto mogło skorzystać ze środków unijnych. Pierwotnie bowiem prace wyceniano na 3,5 mln zł, podczas gdy oferty w przetargu wahały się pomiędzy 7 a 11 mln zł. Dofinansowanie ZIT wynosi 6,5 mln zł.

Autor: WS fot. UM

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 14 (733) 18 lipca 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 884egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail