e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Monitoring na Bezrzeczu
Na osiedlu Bezrzecze, w okolicy pierwszej bramy wjazdowej Administracja Osiedla zainstalowała trzy kamery monitoringu wizyjnego.

Inwestycja ma na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców tego osiedla. Jest to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w zasobach naszej spółdzielni. W przyszłości inwestycje tego typu będą dokonywane również w innych lokalizacjach naszych zasobów. Jak widać wokół nas instalacja takiego monitoringu znacznie poprawia bezpieczeństwo, ale też ułatwia ściganie wandali co ma duże przełożenie na zmniejszanie kosztów napraw na osiedlu.


Autor: RZ

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 23 (673) 27 stycznia 2022    ISSN 1233-4464

Nakład 16 774 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail